30
Kol
2019

evidentiranje stvarnog stanja LC 50082 u k.o. Gorenja Vas, k.o. Lesišćina i k.o. Borut

opširnije

nema novosti u popisu.