15
Svi
2017

Županijska uprava za ceste Istarske županije na stranici Javna nabava - Plan nabave objavila je Prve izmjene Plana nabave za 2017. godine od 17. ožujka 2017. godine 

opširnije
02
Sij
2017

Županijska uprava za ceste istarske županije, donijela je, temeljem Zakona o javnoj nabavi i Odluke o postupku donošenja plana nabave, 14. prosinca 2016. godine, Plan nabave za 2017. tu godinu. Plan nabave podliježe promjenama u skladu sa potrebama i promjenama Financijskog plana za 2017.tu godinu.

opširnije

nema novosti u popisu.