Ustroj

URED RAVNATELJA
Ravnatelj Robi Zgrablić, ing. građ.
Stručni suradnik za plan i financije Stefano Sissot, oec.
Stručni suradnik za računovodstvo Silvana Milotić, oec.
Stručni suradnik za opće i administrativne poslove Martina Dorčić Vlahović, struč.spec.oec.
   
OJ ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU(ODJEL ZA ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA):
Voditelj odjela za održavanje županijskih i lokalnih cesta - pomoćnik ravnatelja Biserka Griparić, dipl. ing. građ.
ODJEL ZA PROMET, ZAŠTITU I ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA:
Voditelj za promet, zaštitu i održavanje  
Viši stručni suradnik za zaštitu i održavanje Nenad Šostar, ing. građ
Stručni suradnik za promet i zaštitu Dinko Maras, dipl. ing. prom.
Stručni suradnik za bazu podataka Danijela Marini, dipl. ing. geod.
OJ ZA GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA (ODJEL ZA GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA):
Stručni suradnik za pripremu građenja i rekonstrukciju cesta Damjan Paro, dipl. ing. prom.
Stručni suradnik za građenje i rekonstrukciju cesta Vedran Grubišić dipl.ing.građ.