Ustroj

RAVNATELJ
David Stankić
ODJEL ZA FINANCIJE, RAČUNOVODSTVO, PRAVNE I OPĆE POSLOVE
Voditelj Gordana Matijašić, dipl.oec.
Stručni suradnik za plan i financije Stefano Sissot, oec.
Stručni suradnik za računovodstvo Silvana Milotić, oec.
Suradnik za opće i administrativne poslove Manuela Miletić, univ.bacc.oec.
ODJEL ZA ZAŠTITU I ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
Voditelj Biserka Griparić, ing. građ.
Stručni suradnik za održavanje Robi Zgrablić, ing.građ.
Suradnik za upravno-tehničke poslove Martina Dorčić Vlahović, struč.spec.oec.
ODJEL ZA PROMET, ZAŠTITU I ODRŽAVANJE
Voditelj Paolo Lukež, mag.ing.traff., mag.ing.sec.
Viši stručni suradnik za zaštitu i održavanje Nenad Šostar, ing.građ.
Stručni suradnik za promet i zaštitu Goran Dujmović, dipl.ing.prom.
Stručni suradnik za bazu podataka Danijela Marini, dipl.ing.geod.
ODJEL ZA GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
Voditelj Davor Zović, dipl.ing.građ.
Stručni suradnik za pripremu građenja i rekonstrukciju cesta Damjan Paro, dipl.ing.prom.
Stručni suradnik za građenje i rekonstrukciju cesta Vedran Grubišić, dipl.ing.građ.