Sjedište

Uprava za ceste Istarske županije

M.B.Rašana 2/4
52000 Pazin

MB:1305514
OIB:29919922049

Telefon: 052 622 207
Faks: 052 622 211