Sjedište

Županijska uprava za ceste Istarske županije

M.B.Rašana 2/4
52000 Pazin

Telefon: 052 622 207
Faks: 052 622 211
e-mail: zuc@zuc-pazin.hr