IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Opći dio

Županijska uprava za ceste Istarske županije M. B. Rašana 2/4, p.p. 9, Pazin nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Županijska uprava za ceste Istarske županije koje se nalazi na adresi: www.zuc-pazin.hr     

Status usklađenosti

Mrežno sjedište www.zuc-pazin.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj - pojedini dijelovi sadržaja web stranice nisu usklađeni sa Zakonom

a) Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:


  • Ne postoji zasebna tema s visokim kontrastom jer trenutni predlošci to ne podržavaju, no planira se uvođenje takve teme, te se planira uvesti potpuna uklađenost po ovom pitanju do kraja tekuće godine.
  • Sve slike nemaju pridružen prikladni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava, te se planira uvesti potpuna uklađenost po ovom pitanju do kraja tekuće godine.
  • Video zapisi nemaju tekstualne titlove jer bi njihova proizvodnja rezultirala nesrazmjernim troškovima.
  • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip.
  • Struktura stranice je djelomično označena na način da slijepe i slabovidne osobe znaju kad prelaze iz jedne rubrike, poglavlja ili neke druge kategorije sadržaja u drugu.
  • Vrstu i veličinu slova nije moguće proizvoljno promijeniti putem sučelja samih web stranica zbog ograničenja postojeće teme.


Otklanjanje postojećih neusklađenosti na trenutnom sustavu nije moguće jer bi implementacija na njemu rezultirala nesrazmjerim troškovima, no Županijska uprava za ceste Istarske županije je je u procesu nadogradnje sustava koja će omogućiti usklađivanje sadržaja sa Zakonom o pristupčnosti.

b) sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na uredske datoteke objavljene prije 23. rujna 2018. čiji sadržaj nije potreban za postupke u tijeku koje tijelo javnog sektora obavlja u okviru svog djelokruga.

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audiozapisa, videozapisa, audio i videozapisa, audio i/ili videozapisa kombiniranih s interakcijom, objavljene prije 23. rujna 2020.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 23. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Izjava je zadnji put preispitana 30.09 2020. godine.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ove mrežne stranice ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Županijsku upravu za ceste Istarske županije
Sve upite i sugestije vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Županijske uprave za ceste Istarske županije korisnici mogu uputiti kontakt osobi – Manuela Miletić:
telefonom na broj: + 085 52 622 207 emailom na adresu: zuc@zuc-pazin.hr poštom na adresu: Županijska uprava za ceste Istarske županije, M.B.Rašana 2/4, 52000 Pazin

Županijska uprava za ceste Istarske županije je dužna na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr .