31.08.2023
Kategorija: Novosti

JAVNI POZIV

javni poziv na uvid u elaborat izvedenog stanja ŽC 5173 Crni - Sveta Marina

Na temelju članaka 124. – 126, čl 131 Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21), te članaka 67. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) objavljuje se

 

JAVNI POZIV

  

Nositeljima prava na nekretninama koji graniče sa županijskom cestom ŽC 5173 Crni (Ž 5081) – Sveta Marina da mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne dionice ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana utorak 05. rujna 2023. godine od 10-12 sati u prostorijama vijećnice Općine Raša, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2, Raša


Oznaka ceste:  ŽC 5173

Katastarske općine: Skitača, Prkušnica

Opis dionice ceste:  Crni – Sveta Marina

 

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena javna cesta da je Županijska uprava za ceste Istarske županije pokrenula postupak evidentiranja izvedenog stanja županijske ceste ŽC 5173, Crni – Sveta Marina u k.o. Skitača i k.o. Prkušnica. Datum započinjanja radova 24.11.2021. godine.

Snimke izvedenog stanja i geodetske elaborate izradit će tvrtka Geo Diga d.o.o. ul Svete Katarine 18, Labin sa ovlaštenim inženjerom geodezije Dalenom Sorićem koji brine da lomne točke granica zemljišta cesta budu ispravno stabilizirane i obilježene.