31.10.2019
Kategorija: Novosti

javni poziv

evidentiranje stvarnog stanja LC 50061 (Velići - Ritošin Brig - Vranići)

 

 

Na temelju članka 123. – 129. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75.Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) objavljuje se


JAVNI POZIV    Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena LC 50061 (Velići - Ritošin Brig - Vranići) u k.o. Sveti Vital o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 129. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se JAVNE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu REPUBLIKA HRVATSKA s pravom upravljanja Županijska uprava za ceste Istarske županije 

    Geodetski elaborat izvedenog stanja LC 50061 izradit će tvrtka GEOPLAN geodetski poslovi d.o.o., Partizanska 4/I, Poreč.  

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započet će dana 05. STUDENOG 2019. GODINE, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 26. studenog 2019. godine od 10:00-12:00 u prostorijama Općine Vižinada, Vižinada 18 A, 52447 Vižinada.