15.05.2017
Kategorija: Novosti

Prve izmjene plana nabave za 2017.tu godinu

Županijska uprava za ceste Istarske županije na stranici Javna nabava - Plan nabave objavila je Prve izmjene Plana nabave za 2017. godine od 17. ožujka 2017. godine