02.01.2017
Kategorija: Novosti

Plan nabave za 2017. tu godinu

Županijska uprava za ceste istarske županije, donijela je, temeljem Zakona o javnoj nabavi i Odluke o postupku donošenja plana nabave, 14. prosinca 2016. godine, Plan nabave za 2017. tu godinu. Plan nabave podliježe promjenama u skladu sa potrebama i promjenama Financijskog plana za 2017.tu godinu.