08.12.2016
Kategorija: Novosti

III izmjene Plana nabave za 2016. tu godinu

Županijska uprava za ceste Istarske županije donijela je dana 08. prosinca 2016.te godine III Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. tu godinu.