13.07.2016
Kategorija: Novosti

Druge izmjene i dopune Plana nabave za 2016-tu godinu

Županijska uprava za ceste Istarske županije donijela je izmjene i dopune Plana nabave za 2016. - tu godinu od 22. travnja 2016. Izmjene i dopune Plana moguće je vidijeti na stranici Javna nabava - Plan nabave - II izmjene i dopune plana nabave 2016.