25.04.2016
Kategorija: Novosti

Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2016-tu godinu

Županijska uprava za ceste istarske županije, objavila je prve izmjene i dopune Plana nabave za 2016- tu godinu