24.12.2015
Kategorija: Novosti

V izmjene i dopune plana nabave za 2015-tu godinu

Županijska uprava za ceste Istaarske županije donijela je dana 22. prosinca V izmjene i dopune plana nabave za 2015.- tu godinu. Izmjene i dopune Plana moguće je vidijeti na stranici Javna nabava/Plan nabave