25.11.2015
Kategorija: Novosti

IV izmjene i dopune Plana nabave za 2015-tu godinu

Na stranici Javna nabava/ Plan nabave objavljene su IV (četvrte) izmjene i dopune Plana nabave ŽUC-a za 2015.-tu godinu