10.09.2015
Kategorija: Novosti

III Izmjene i dopune Plana nabave za 2015-tu godinu

Županijska uprava za ceste Istarske županije, na stranici Javna nabava/Plan nabave objavila je III (treće) izmjene i dopune Plana nabave za 2015.-tu godinu