18.12.2013
Kategorija: Novosti

Plan nabave za 2014. godinu

Na stranicama Javna nabave/Plan nabave objavljen je Plan nabave redovitog održavanja za 2014. godinu. Plan je stupio na snagu dana 17. prosinca 2013. godine.