04.10.2013
Kategorija: Novosti

VII Izmjene Plana nabave za 2013. godinu

Na stranicama Javna nabava/Plan nabave objavljene su VII izmjene plana nabave za 2013. godinu. Odluka stupa na snagu danom donošenja.