14.08.2013
Kategorija: Novosti

VI izmjene Plana nabave za 2013. godinu

Na stranicama Javna nabava/Plan nabave objavljene su VI izmjenePlan nabave plana nabave za 2013. godinu. Odluka stupa na snagu danom donošenja.