09.07.2013
Kategorija: Novosti

IV Izmjene Plana nabave za 2013. godinu

Na stranicama Javna nabava, Plan nabave objavljene su IV (četvrte) izmjene Plana nabave za 2013. godinu