20.06.2013
Kategorija: Novosti

III izmjene Plana nabave za 2013.godinu

Na stranicama Javna nabava - Plan nabave, objavljene su III (treće) izmjene plana nabave za 2013. godinu