07.05.2013
Kategorija: Novosti

Izmjene Plana nabave za 2013.godinu

Na stranicama Javna nabava - Plan nabave objavljene su II (druge) izmjene Plana nabave za 2013. godinu.