19.04.2013
Kategorija: Novosti

Obavijest o spriječavanju sukoba interesa

Na stanicama javne nabave, objavljena je obavijest o spriječavanju sukoba interesa uvjetovana izborom novih članova stručnog vijeća Županijske uprave za ceste Istarske županije.