Kontakt

Županijska uprava za ceste Istarske županije

M.B.Rašana 2/4
52000 Pazin

MB:1305514
OIB:29919922049

Telefon: 052 622 207
Faks: 052 622 211

Centrala
Tel. 052 622 207

Ravnatelj
Robi Zgrablić
Tel. 052 622 207
robi.zgrablic@zuc-pazin.hr 

Suradnik za opće i administrativne poslove
Martina Dorčić Vlahović
Tel. 052 622 207
GSM 098 98 32 750
martina.dorcic@zuc-pazin.hr 

Stručni suradnik za plan i financije
Stefano Sissot
Tel. 052 622 207
GSM 099 310 5632
stefano.sissot@zuc-pazin.hr 

Stručni suradnik za računovodstvo
Silvana Milotić
Tel. 052 622 207
GSM 099 311 6810
silvana.milotic@zuc-pazin.hr 

Voditelj odjela za održavanje županijskih i lokalnih cesta (pomoćnica ravnatelja)

Biserka Griparić
Tel. 052 622 207
GSM 098 334 345
biserka.griparic@zuc-pazin.hr 

Viši stručni suradnik za zaštutu i održavanje
Nenad Šostar
Tel. 052 535 542
GSM 098 334 346
nenad.sostar@zuc-pazin.hr 

Voditelj za promet, zaštitu i održavanje
Valter Macuka
Tel. 052 535 542
GSM 098 334 347
valter.macuka@zuc-pazin.hr 

Stručni suradnik za promet i zaštitu
Dinko Maras
Tel. 052 535 542
GSM 098 251 542
dinko.maras@zuc-pazin.hr 

Stručni suradnik za bazu podataka
Danijela Marini
Tel. 052 535 542
GSM 098 983 2749
danijela.marini@zuc-pazin.hr 

Stručni suradnik za pripremu građenja i rekonstrukciju cesta
Damjan Paro
Tel. 052 622 207
GSM 098 334 348
damjan.paro@zuc-pazin.hr

Stručni suradnik za građenje i rekonstrukciju cesta
Vedran Grubišić
Tel. 052 622 207
GSM 091 15 13 014
vedran.grubisic@zuc-pazin.hr