Županijska uprava ze ceste Istarske županije je objavila "Obavijest o nadmetanju" za postupak: Radovi na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5007 Motovun — poddionica 2, broj objave: 2018/S 0F2-0012382.

Županijska uprava za ceste Istarske županije je objavila "Obavijest o nadmetanju" za postupak: Predmet nabave su radovi na izvanrednom održavanju lokalne ceste LC 50055 Gradinje most, broj objave: 2018/S 0F2-0012984.