Redovno održavanje

Redovno održavanje čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela ili cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.

Redovno održavanje cesta obuhvaća slijedeće radove:

  1. Nadziranje i pregledi cesta i objekata
  2. Održavanje kolnika
  3. Održavanje bankina i berme
  4. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa
  5. Održavanje objekata za odvodnju
  6. Održavanje opreme ceste
  7. Održavanje objekata (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nathodnika, pothodnika, tunela, galerija, autobusnih stajališta, odmorišta i sl.)
  8. Održavanje sustava instalacija, uređaja i oprema na cestama i objektima
  9. Održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima
  10. Ostali radovi, troškovi i usluge