Izvanredno održavanje

Izvanredno održavanje cesta povremeni su radovi za koje je potrebna tehnička dokumentacija, a obavljaju se i radi mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa. 

Izvanredno održavanje cesta posebno obuhvaća:

 1. obnavljanje i zamjenu kolničkog zastora
 2. ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti i kvalitete vožnje
 3. mjestimične popravke kolničke konstrukcije ceste u svrhu zaštite i povećanja nosivosti ceste
 4. poboljšanje sustava odvodnje ceste
 5. zamjenu, ugrađivanje nove i poboljšanje vertikalne prometne signalizacije i opreme ceste (kilometarski i smjerokazni stupići, zaštitne ograde i slično) na većim dijelovima ceste
 6. saniranje odrona, popuzina i manjih klizišta
 7. ublaživanje nagiba pokosa i ostali radovi na zaštiti kosina od erozije,
 8. sanaciju potpornih i obložnih zidova
 9. zaštitu ceste od podlokavanja
 10. radove na uređenju zelenila u svrhu biološke zaštite ceste, ukrašavanja okoliša i zaštite od sniježnih zapuha
 11. pojedinačne korekcije geometrijskih elemenata ceste (ublažavanje oštrih krivina, uređenje poprečnih nagiba , stajališta uz cestu i drugo) sa svrhom poboljšanja sigurnosti prometa
 12. uređenje raskrižja u istoj razini (oblikovanje, preglednost, ugradnja nove signalizacije i opreme) bez većih konstrukcijskih zahvata
 13. poboljšanje uvjeta prometa uređenjem stajališta, odmorišta, pješačkih staza, prijelaza u naseljima, prijelaz preko željezničkih pruga u nivou
 14. obnovu i postavu instalacija, opreme i uređaja ceste. 

Izvanredno održavanje objekata posebno obuhvaća:

 1. zamjenu kolnika
 2. zamjenu hidroizolacije
 3. popravak ili zamjenu rasponske konstrukcije, stupova i upornjaka
 4. popravak ili zamjenu sustava za odvodnju,
 5. popravak ili zamjenu ležajeva
 6. popravak ili zamjenu prijelaznih naprava
 7. uređenje prijelaza na nasip
 8. zaštitu stupova i upornjaka od podlokavanja
 9. cjelovitu antikorozivnu zaštitu
 10. sanaciju i zaštitu betonskih površina
 11. zamjenu i obnovu propusta i mostova do 10 m raspona
 12. sanaciju tunelske obloge
 13. sanaciju i obnovu zidova.