Propisi

 1. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/12, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19 )
 2. Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 59/23)
 3. Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12)
 4. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 49/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 )
 5. Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12)
 6. Pravilnik o prijenosu javnih cesta i ne razvrstanih cesta (NN 86/12)
 7. Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/15 i 98/15)
 8. Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN 119/07)
 9. Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN 119/07)
 10. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)
 11. Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14)
 12. Pravila o ophodnji javnih cesta (NN 75/14)
 13. Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05)
 14. Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 87/2002)
 15. Pravilnik o izvanrednom prijevozu (NN 119/07)
 16. Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za izvanredni prijevoz (NN 68/10)
 17. Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti (NN 119/07)
 18. Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti (NN 119/0791/08)
 19. Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji (NN 53/91)
 20. Standardi za građenje površinskih čvorova U. C4.050 i U. C4.051
 21. Obilježavanje mjesta za parkiranje U. S4.234
 22. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/02)
 23. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01)
 24. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13)