II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU